De privacy van persoonsgegevens neem ik zeer serieus en ik ga zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om.

 

Jouw gegevens zullen nóóit aan derden worden verkocht en/ of verstrekt.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

 

Powervrouw Experience – Bianca van Zon – april 2019

 

 

 

Privacy- en cookieverklaring

Powervrouw Experience is een online eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

info@powervrouw-experience.nl

0646031612

KvK Breda: 66592690

Btw: NL 139995596B01

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Powervrouw Experience persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

 

Powervrouw Experience respecteert de privacy van alle klanten en bezoekers van de website.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Powervrouw Experience.

 

 

Persoonsgegevens die Powervrouw Experience verzamelt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Powervrouw Experience verwerkt:

 

  • Jouw voor- en achternaam;
  • Jouw adresgegevens;
  • Jouw telefoonnummer;
  • Jouw e-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website

 

 

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die Powervrouw Experience verwerkt

Powervrouw Experience verwerkt geen gevoelige bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens over klanten en bezoekers, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

 

Powervrouw Experience heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 18 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@powervrouw-experience.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Powervrouw Experience persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Powervrouw Experience en/ of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Powervrouw Experience verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/ of reclame Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. Om goederen of diensten bij je af te leveren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Powervrouw Experience verwerkt ook gegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben (zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte) Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
7. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke verplichting
8. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten over op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Powervrouw Experience tussen zit.

 

 

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Powervrouw Experience bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • Gedurende de looptijd van een online- of offline trainingstraject;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen overeenkomst is gesloten.

 

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je op kan nemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informerenterug of contact met je op kan nemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres 30 dagen na websitebezoek Powervrouw Experience analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek Powervrouw Experience analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

 

 

Gegevens delen met derden/ anderen

Powervrouw Experience verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Powervrouw Experience blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Met de volgende derden deelt Powervrouw Experience gegevens:

 

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor

Boekhouder

Verwerker Om de Btw-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Bank Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen voor mij te genereren Volledige naam, adresgegevens, bankrekeningnummer

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Powervrouw Experience in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek ter inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@powervrouw-experience.nl. Powervrouw Experience zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek.

 

 

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Powervrouw Experience en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Powervrouw Experience wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Powervrouw Experience niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Powervrouw Experience wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dagdeze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Powervrouw Experience gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

 

Functionele en analytische cookies

Powervrouw Experience maakt op haar website enkel gebruik van functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Powervrouw Experience.

Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen.

Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

 

Tracking cookies

Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit mijn netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of sociaal media bedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

 

Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” -dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.  Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de “Privacy Shield principes” en is aangesloten bij het Privacy Shield-Programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Sociale media buttons

Op de website van Powervrouw Experience zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de “Privacy Shield principes” en zijn aangesloten bijzet Privacy Hield-Programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/ of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.powervrouw-experience.nl is de website van Powervrouw Experience.

Powervrouw Experience maakt gebruikt van Instagram- en Facebook Ads.

 

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Powervrouw Experience maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/ of open-toegankelijke Wifi.

Mijn Macbook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode.

Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik door Powervrouw Experience verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@powervrouw-experience.nl

 

Deze privacy- en cookieverklaring is van 27-03-2019